none

Noreil Jay Serrano

Reflection on the Internship Experience in Childhope Philippines

“Bilang isang batang kalye na akala ng lahat ay walang patutunguhan, akala ng lahat ay maagang makakapag-asawa o akala ng lahat ay walang abilidad. Madalas nahuhusgahan agad yung mga kagaya namin. Hindi agad nabibigyan ng oportunidad na maipakita kung ano yung galing ng isang bata”. Ito ang mga katagang isinambit ni Ate Christtele Suspene, isang graduate scholar ng Childhope Philippines, na isa sa mga pinakatumatak sa aking puso’t isipan sa loob ng aking saglit na panunuluyan sa Childhope Philippines Foundation.

Sa aking unang pagtapak sa Childhope, cliche man pakinggan ngunit naramdaman ko agad na hindi lamang ito isang organisasyon kundi isang pundasyon ng mga taong nagtuturingan bilang iisang pamilya na may malaking hangarin para sa mga tinaguriang pag-asa ng bayan – higit na sa mga batang naninirahan sa mabalasik na lansangan.

Sa kabila ng maikling panahon na aking ipinamalagi sa Childhope, lubusan naman ang aking mga natutuhan sa bawat natatanging istorya ng mga batang kanilang benipisyaryo na aking nakilala. Nabatid ko kung paano sa murang edad ay namulat na agad sila sa mapait na reyalidad ng buhay. Naikwento nila ang mga pagsubok na kanilang naranasan tulad nalamang ng kakapusan sa kinikita ng kanilang pamilya para sa kanilang pang araw-araw na pangangailangan. Naisalaysay din nila kung paano sila natutulog sa lansangan kasama ang kanilang pamilya habang ang iba ay naninirahan lamang sa maliit na baro-baro. Dahil sa halip na gamitin nila ito upang makahanap ng pormal na tirahan ay inilalaan nalamang nila ito sa pag-aaral at iba pang mga gastusin sa araw-araw.

Higit pa rito, hindi rin sila nakaligtas sa matatalim na mga mata ng ibang tao sa kanila. Nakaranas sila ng diskriminasyon at pang-aabuso dahil lamang sa kanilang katayuan bilang mga batang nakikipagsapalaran sa lansangan. Dahil sa mga mabibigat na hamon na ito sa kanilang buhay, mas nagpupurisigi silang maigapang ang kanilang pag-aaral sa tulong at gabay ng Childhope at ng kanilang mga butihing donor upang sila ay makaalpas sa kahirapan at magsilbing inspirasyon sa mga kapwa nila bata na hinuhulma ng mundo ng lansangan.

Dahil sa Educational Assistance Program ng Childhope gayundin ng kanilang Skills Development program, mas nabigyan ng oportunidad ang mga batang ito na maging abot-kamay ang pagtupad ng kanilang mga pangarap at mithiin sa buhay. Sa pamamagitan nito, patuloy na nagsisilbing tulay ng pag-asa ang Childhope upang masilayan ng mga bata ang mas maaliwalas na kinabukasan at hindi nalamang umaasa sa pahapyaw na sinag ng araw sa lansangan.

Nasaksihan ko rin ang pagbibigay pagkilala sa ilan sa mga masisikhay at masisipag na iskolar ng Childhope na nagsipagtapos ng kanilang pag-aaral at nagkamit ng mga parangal at gatimpala sa kanilang paaralan. Ang kanilang walang katulad na pagsisikap at dedikasyon sa buhay ay nagbigay din sa akin ng malaking inspirasyon upang mas magtiwala sa sarili at balikan ang mga dahilan kung bakit ko nais abutin ang aking mga pangarap sa buhay.

Bukod sa mga batang benipisyaryo at iskolar ng Childhope, isang karangalan din ang makilala ang ilan sa kanilang mga matitiyaga at masisigasig na social workers na nagsisilbi ring matibay na pundasyon ng Childhope. Hindi man agad sumagi sa isipan ng ilan sa kanila na tahakin ang kursong social work sa kolehiyo ay napamahal naman sila sa kanilang trabaho na maglingkod sa masa higit na sa mga maralitang kababayan bilang isang social worker. Kung minsan man ay labis ang nararanasang pagod, napanghihinaan, at nabibigo, hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy nila ang kanilang sinumpaang tungkulin at matayog na manindigan para sa mga batang nangangarap ng mas matingkad at inklusibong kinabukasan. Maging noong kasagsagan ng pandemya sa bansa, kasama ang iba pang mga volunteers ng Childhope, ay hindi nila nalimutang bisitahin at kumustahin ang lagay hindi lang ng mga batang kanilang tinutulungan kundi ng mga pamilya nito. Patunay ito na hindi lamang sila naghahatid ng magandang pagbabago bagkus maging sila ay isang tunay na simbolo ng pagbabago.

Sa gitna ng lahat ng ito, hindi maipagkakaila na nagsisilbing gabay na liwanag, matibay na sandalan, at pangalawang tahanan ang Childhope sa lahat ng mga katuwang at kapamilya nito – sa mga street educators, social workers, volunteers, at higit sa lahat sa mga bata sa lansangan na may mga matatayog na parangap para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya.

Bilang isang future media practitioner, ang kanilang mga naratibo ang isa sa mga karapat-dapat na bigyan ng boses at ipabatid sa publiko, dahil ang mga katulad nilang kasapi ng masa ang biktima ng salat na oportunidad at mga pangunahing karapatan sa buhay dulot ng lumalalang kahirapan sa bansa. Kaya isang malaking karangalan ang makilala ang Childhope at makasalamuha ang mga taong bumubuo rito na higit pa sa naturang depinisyon ng isang organisasyon.

Pagpupugay sa lahat po ng mga taong nasa likod ng Childhope at kina Ma’am Jem at Ma’am Mylene na gumabay sa amin sa isang hindi malilimutang karanasan na ito. Muli, maraming salamat sa pagpapatuloy sa amin sa inyong munting tahanan kahit sa maikling panahon.

Mabuhay ang mga batang pag-asa ng bayan! Patuloy na mangarap para sa sarili, para sa pamilya, at para sa bayan. Padayon!

Noreil Jay I. Serrano

Student-Intern
Polytechnic University of the Philippines

Scroll to Top

Terms and Conditions

Childhope Philippines Foundation, Inc. is registered non-government organization in the Philippines. We operate the website www.childhope.org.ph (the Website).

These are the Terms and Conditions which govern each use you make of the donation payment services provided through the Website.

These Terms and Conditions apply separately to each single donation that you make. Except as provided for in section 6, ‘Monthly Donations’, and unless specified by you, they do not form a contract allowing for future or successive transactions to be set up. By confirming on the Website that you wish to make a donation you agree to be bound by these Terms and Conditions for that donation.

(1) The donation services
We will use your donation at our discretion but within our stated charitable objectives.

All payments through the Website are to be made by payment card or via PayPal.

Once you confirm to us through the Website that you wish to proceed with your donation your transaction will be processed through our payment services provider, PayMongo. By confirming that you wish to proceed with your donation you authorize PayMongo to request funds from your credit, debit, or PayPal card provider.

(1a) For Recurring Donations
By agreeing to recurring payments, the cardholder authorizes PayMongo to automatically deduct payment from the given credit/debit card account until he/she revokes such authorization. The payments shall be charged at the start of each billing cycle, which shall be dependent on the agreed products/plans. After the processing of payment, the Merchant shall reach out to the cardholder if his/her payment is successful or not. PayMongo shall not be held liable for the Merchant’s failure to notify the cardholder regarding the payment status. The cardholder further acknowledges and agrees that the billing cycle and amount to be deducted are dependent on the instructions made by the Merchant to PayMongo.

This stipulation doesn’t apply to one-time donation.

(2) Unauthorized card use
If you become aware of fraudulent use of your card, or if it is lost or stolen, you must notify your card provider.

(3) Information from you
Before we can process a donation you must provide us with (i) your name, address and email address; and (ii) details of the credit or debit card that you wish to use to fund the donation. We will use this information to process your donation. It is your responsibility to ensure you have provided us with the correct information.

When you submit your payment details, these details will be transferred to our payment provider, PayMongo, and your payment data will be collected and processed securely by them. You should make sure that you are aware of’s terms and conditions, which are different from our own, to ensure that you are comfortable with how they will process your personal data before you make a donation.

We won’t share your personal details with any other third party other than is set out in our Privacy Policy. Our Privacy Policy forms part of these Donation Payment Terms and Conditions and by agreeing to these Terms and Conditions you are also agreeing to the way we use and protect your personal information in line with our Privacy Policy.

(4) Refund policy
If you make an error in your donation please contact us either by email at igivehope@childhope.org.ph, by phone at +639171005303 or by post at 1210 Penafrancia St., Paco, Manila and a full refund will be made to you in 30 working days.

(5) Monthly donations
These Donation Payment Terms and Conditions will only apply to successive donations made through the Website where you have set up a monthly donation. When you set up a regular donation you will be scheduling a series of donations to be made on the day of the month that you choose until further notice. You agree that these Terms and Conditions will apply to each of the donations in that series.

By confirming that you wish to proceed with a monthly donation you authorize our payment service provider PayMongo to request funds from your credit or debit card on the day of each month that you set.

To cancel your regular donation please contact us at info@mentorinternational.org.

(6) General
We reserve the right to amend these Donation Payment Terms and Conditions at any time.

These Donation Payment Terms and Conditions are governed by Philippine law and are subject to the exclusive jurisdiction of the Philippine courts.